Kolonowskie, opolskie

150 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 150 000 zł
 • Miasto: Kolonowskie
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 150 000 zł
 • Ulica: Piastowska 20
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Numer oferty: 301760X706721923
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

W dniu 20 października 2023 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się piąty przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolonowskiem przy ul. Piastowskiej 20, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oznaczonej numerem działki 174 o powierzchni 0,1114 ha, wpisanej w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami: MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; ZI - tereny zieleni izolacyjnej.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2022 roku. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 16 lutego 2023 roku. Trzeci przetarg przeprowadzono w dniu 18 maja 2023 roku. Czwarty przetarg przeprowadzono w dniu 3 sierpnia 2023 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości - 150 000,00 zł.
Wadium (płatne w pieniądzu) - 8 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny - 1 500,00 zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do 17 października 2023 r. do godziny 900 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Image things

Brzeg, opolskie

220 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,03 m2 | 3 piętro

 • cena: 220 000 zł
 • 4 072 za m2
Image things

Dzbańce, opolskie

62 500 zł | Działka | 0.36 ha.

 • cena: 62 500 zł
Image things

Trzeboszowice, opolskie

200 000 zł | Mieszkanie | 93,28 m2

 • cena: 200 000 zł
 • 2 144 za m2