Jankowice, Edmundowo

28 630 zł | Mieszkanie | 24,20 m2

- 81 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 28 630 zł
 • Miasto: Jankowice
 • Powierzchnia: 24,20 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 183 zł
 • Ulica: Leśna 17
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 900 zł
 • Numer oferty: 301686X706548615
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW XXXX/XXXXXXXX/X. Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m² z przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m². Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000. Dział III i IV księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza 28.630,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.900,-zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedstawienie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.
Przetarg odbędzie się 17 października 2023 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 11.10.2023r.

Historyczne ceny

Image things

Szczytniki, wielkopolskie

648 518 zł | Działka | 0.9224 ha.

 • cena: 648 518 zł
Image things

Międzychód, wielkopolskie

244 650 zł | Działka | 0.1361 ha.

 • cena: 244 650 zł
Image things

Międzychód, wielkopolskie

75 500 zł | Działka | 0.1029 ha.

 • cena: 75 500 zł