Dźwiersztyny, warmińsko-mazurskie

129 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 129 000 zł
 • Miasto: Dźwiersztyny
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 129 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 900 zł
 • Numer oferty: 301648X706459619
 • Termin wpłaty wadium: 03-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

URMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej
w Dźwiersztynach łącznie z drogą dojazdową, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Dźwiersztyny,
gm. Pasym jako działki:
- nr 7/2 i 7/4 o łącznej pow. 0,45 ha - cena wywoławcza wynosi 129 000,00 zł netto.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 09.10.2023 r. w pokoju nr 7
Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 9:30.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości
10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział
Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 03.10.2023 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium
powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym
najpóźniej 03.10.2023 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został
spełniony.

Image things

Jelonki, warmińsko-mazurskie

4 100 zł | Działka | 0.07 ha.

 • cena: 4 100 zł
Image things

Idzbark, warmińsko-mazurskie

158 000 zł | Działka | 1.35 ha.

 • cena: 158 000 zł
Image things

Ławki, warmińsko-mazurskie

56 553 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 73,70 m2

 • cena: 56 553 zł
 • 767 za m2