Bałtów, świętokrzyskie

599 000 zł | Dom | 114,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 599 000 zł
 • Miasto: Bałtów
 • Powierzchnia: 114,00 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 5 254 zł
 • Ulica: 48
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 60 000 zł
 • Numer oferty: 301640X706440883
 • Termin wpłaty wadium: 10-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1, § 4, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r., poz. 2213 ze zm.).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej opisanej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bałtów nr 48:
1. Położenie: obręb ewidencyjny 2 – Bałtów, nieruchomość składająca się z działki
nr 848/4 o pow. 0,1921 ha i działki nr 849/4 o pow. 0,0972 ha, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. W ww. księdze nie znajdują się żadne obciążenia. Działki sprzedawane są łącznie. Opisana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
2. Opis nieruchomości: Na nieruchomości znajdują się dwa budynki:
- budynek mieszkalny o pow. zabudowy 114 m², dwukondygnacyjny, murowany (cegła), otynkowany, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową, stolarka okienna PCV, wybudowany w latach 1989 – 1999. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna, ogrzewanie z pieca na opał, usytuowanego w kotłowni mieszczącej się w podpiwniczeniu.
- budynek gospodarczy (stodoła) o pow. zabudowy 130 m², murowany, pokryty blachą,wybudowany w latach 90-tych. Działki ogrodzone metalowym płotem.

3. Termin przeprowadzenia przetargu: 15.11.2023 r. o godzinie 10.00.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszony na dzień 02.08.2023 r. został zakończony wynikiem negatywnym.
4. Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Bałtowie; 27-423 Bałtów 32, pok. nr 2A (sala USC).
5. Cena wywoławcza: 599 000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 931).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w kwocie
60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek: BS Ostrowiec 07 8507 0004 2001 0012 2890 0010 w terminie do dnia 10.11.2023 r.

Image things

Starachowice, świętokrzyskie

68 175 zł | Mieszkanie | 24,70 m2 | 3 piętro

 • cena: 68 175 zł
 • 2 760 za m2
Image things

Mokrsko Dolne, świętokrzyskie

40 000 zł | Działka | 0.1128 ha.

 • cena: 40 000 zł
Image things

Psary Wieś, świętokrzyskie

912 zł | Działka | 0.05 ha.

 • cena: 912 zł