Kraków, Podgórze

664 000 zł | Mieszkanie | 61,39 m2

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 664 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 61,39 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 10 816 zł
 • Ulica: Bolesława Limanowskiego 13
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 67 000 zł
 • Numer oferty: 301589X706321441
 • Termin wpłaty wadium: 17-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 o powierzchni użytkowej 61,39 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Limanowskiego Nr 13 wraz z udziałem wynoszącym 70/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 104/1 o powierzchni 0,0721 ha, położona w obrębie P-13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X

Cena wywoławcza wynosi: 664 000,00 zł

wadium: 67 000,00 zł

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 21 listopada 2023 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 listopada 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Bronowice

97 090 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,17 m2 | 8 piętro

 • cena: 97 090 zł
 • 2 302 za m2
Image things

Kraków, małopolskie

11 835 zł | Działka | 0.2931 ha.

 • cena: 11 835 zł
Image things

Kraków, Prądnik Biały

319 447 zł | Mieszkanie | 88,95 m2

 • cena: 319 447 zł
 • 3 591 za m2