Kraków, Stare Miasto

347 650 zł | Mieszkanie | 36,30 m2

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 347 650 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 36,30 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 9 577 zł
 • Ulica: Bosacka 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 35 000 zł
 • Numer oferty: 301584X706309731
 • Termin wpłaty wadium: 16-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 o powierzchni użytkowej 36,30 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 6,50 m2 i pomieszczeniem wc o powierzchni 1,60 m2 oraz udziałem wynoszącym 44/564 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 179/12 o powierzchni 0,0267 ha położona w obrębie S-8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynosi: 347 650,00 zł

wadium: 35 000,00 zł


Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 19 października 2023 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.


W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 października 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Dębniki

1 054 000 zł | Mieszkanie | 110,34 m2

 • cena: 1 054 000 zł
 • 9 552 za m2
Image things

Kraków, małopolskie

1 550 000 zł | Działka | 0.1538 ha.

 • cena: 1 550 000 zł
Image things

Kraków, Krowodrza

69 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 31,75 m2 | 4 piętro

 • cena: 69 000 zł
 • 2 173 za m2