Kraków, Bieżanów-Prokocim

413 100 zł | Mieszkanie | 60,68 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 413 100 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 60,68 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 6 808 zł
 • Ulica: Schweitzera 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 42 000 zł
 • Numer oferty: 301580X706300363
 • Termin wpłaty wadium: 02-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 15 o powierzchni użytkowej 60,68 m2, położonego w budynku w przy ul. Schweitzera Nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 10,57 m2 i udziałem wynoszącym 40/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 78/22 o powierzchni 0,3601 ha położona w obrębie P-58, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X
Cena wywoławcza wynosi: 413 100,00 zł

wadium: 42 000,00 zł


Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 7 listopada 2023 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 2 listopada 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Dębniki

325 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,21 m2 | Parter

 • cena: 325 500 zł
 • 9 245 za m2
Image things

Kraków, Stare Miasto

1 153 600 zł | Mieszkanie | 114,33 m2

 • cena: 1 153 600 zł
 • 10 090 za m2
Image things

Kraków, Grzegórzki

54 065 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 54 065 zł
 • 54 065 za m2