Szczecin, zachodniopomorskie

450 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 73,00 m2 | 2 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 450 750 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 73,00 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 6 175 zł
 • Ulica: Spółdzielcza 25
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 60 100 zł
 • Numer oferty: 301357X705778097
 • Termin wpłaty wadium: 26-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2023r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42, w sali nr 50

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego 

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy   ul.Spółdzielczej 25 w Szczecinie, wpisanego w  rejestrze  lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Kortach" (Adres spółdzielni:  70-491 Szczecin, al. Wojska Polskiego 136/1), dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Prawo należy do dłużnika: s Lokal położony jest na II piętrze budynku, a jego powierzchnia to 73,00 m.kw., składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z jednego z pokoi wyjście na balkon.
Suma oszacowania wynosi 601 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    450 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA o. XIX w Szczecinie 07 14401143 0000 0000 1019 3745 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym.
Operat szacunkowy biegłego sądowego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

                                                                                       Komornik Sądowy
                                                                                                        Katarzyna Karwecka

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

430 000 zł | Działka | 0.1527 ha.

 • cena: 430 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

703 400 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 155,20 m2 | 3 piętro

 • cena: 703 400 zł
 • 4 532 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

247 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,84 m2 | 5 piętro

 • cena: 247 500 zł
 • 4 597 za m2