Dąbrowa, lubuskie

98 667 zł | Dom | 76,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 98 667 zł
 • Miasto: Dąbrowa
 • Powierzchnia: 76,00 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 1 298 zł
 • Ulica: 11
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 14 800 zł
 • Numer oferty: 301332X705719547
 • Termin wpłaty wadium: 15-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Żarach

Gerard Majorczyk

Kancelaria Komornicza, Rynek 8,  Żary,   68-200 Żary

tel. 68 363 18 00 / fax. 

Sygnatura: Km 2238/15OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy SR w Żarach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2238/15 w dniu 16-10-2023 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest x  położonej przy  Dąbrowa 11, 68-300 Lubsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul.Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr 46/1 o pow.0,2900 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow.użytkowej 76,00 m2 oraz zabudowaniami gospodarczymi.
Nieruchomość należy do dłużnika , położona jest 68-300 Lubsko, Dąbrowa 11, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 148 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 800,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna20, 68-200  Żary. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Gerard Majorczyk


Image things

Dąbrowa, kujawsko-pomorskie

317 500 zł | Działka | 1.5015 ha.

 • cena: 317 500 zł
Image things

Dąbrowa, wielkopolskie

16 044 zł | Działka | 0.0193 ha.

 • cena: 16 044 zł
Image things

Dąbrowa, mazowieckie

11 296 zł | Działka | 0.29 ha.

 • cena: 11 296 zł