Paczków, opolskie

47 000 zł | Mieszkanie | 40,20 m2

- 69 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 47 000 zł
 • Miasto: Paczków
 • Powierzchnia: 40,20 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 169 zł
 • Ulica: Kościuszki 14
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 700 zł
 • Numer oferty: 301305X705656313
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Gminy Paczków o g ł a s z a:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na zbycie na własność lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Paczkowie przy ul. Kościuszki 14
stanowiącego własność Gminy Paczków.

Lokal mieszkalny nr 9 znajduje się na II piętrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Paczkowie przy ul. Kościuszki
14. Lokal mieszkalny składa się z pokoju,
kuchni i wc o łącznej powierzchni użytkowej
40,20 m2.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Paczkowie, Rynek 1
/sala konferencyjna/, o godz. 10:00.
Wymagania dotyczące wadium:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej
określonej wysokości, stanowiące 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do dnia
05.10.2023 r. do godz. 14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Gospodarczy Bank
Spółdzielczy w Strzelinie nr rachunku 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030, do dnia 05.10.2023 r. Za datę
wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowód wpłaty
wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, za którą wnoszone jest wadium.

Historyczne ceny

Image things

Otmice, opolskie

165 000 zł | Mieszkanie | 105,21 m2

 • cena: 165 000 zł
 • 1 568 za m2
Image things

Namysłów, opolskie

128 000 zł | Działka | 0.1341 ha.

 • cena: 128 000 zł
Image things

Namysłów, opolskie

100 000 zł | Działka | 0.105 ha.

 • cena: 100 000 zł