Kańczuga, podkarpackie

110 995 zł | Mieszkanie | 71,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 110 995 zł
 • Miasto: Kańczuga
 • Powierzchnia: 71,90 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 544 zł
 • Ulica: Zielona 6
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 11 100 zł
 • Numer oferty: 301271X705576685
 • Termin wpłaty wadium: 29-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości sprzeda w drodze przetargu mieszkanie wielkości 71,90 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 7717/286858 części, położonego w Kańczudze przy ul. Zielonej 6, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Wartość oszacowana 221 989 zł

Cena wywoławcza 110 995 zł

Wadium przetargu 11 100 zł


Warunki złożenia oferty w przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 29.09.2023 r., do Piotr Sitko, Biuro Syndyka Masy Upadłości, Ul. Armii Krajowej 4A /106, 35-307 Rzeszów (oferta powinna wpłynąć do biura ostatniego dnia do godziny 16:00)
2. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie – z dużą, widoczną adnotacją na kopercie: „NIE OTWIERAĆ – nieruchomość w Kańczudze”
3. Wpłacenie wadium wskazanego powyżej na rachunek NEST BANK S.A. nr 69 1870 1045 2078 1285 1816 0001 lub w kasie Biura Syndyka Masy Upadłości. Przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, a wyłącznie wpływ wadium na wskazany rachunek bankowy lub do kasy.

Image things

Kańczuga, podkarpackie

233 991 zł | Mieszkanie | 71,90 m2

 • cena: 233 991 zł
 • 3 254 za m2