Opole, opolskie

1 496 849 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 496 849 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 496 849 zł
 • Ulica: Oświęcimska 115a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 199 580 zł
 • Numer oferty: 301185X705375273
 • Termin wpłaty wadium: 25-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2204/11 w dniu 26-10-2023 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60A , 45-368 Opole, sala 17, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są xx a położonej przy Oświęcimska 115a, 45-641 Opole, dla której Sąd Rejonowy W Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa o pow. 0,4780ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczo-warsztatowym, oraz dwoma budynkami szklarni. Umową z dnia 15.12.2017r działka nr 833 wraz z zabudowaniami została wydzierżawiona na okres 20 lat. Zgodnie z art. 1002KPC z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana. W przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne będzie odprowadzenie podatku VAT z tego tytułu.

Suma oszacowania wynosi 1 995 798,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 496 848,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 199 579,80 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA I O/OPOLE 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Image things

Opole, opolskie

243 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,90 m2 | Parter

 • cena: 243 000 zł
 • 4 969 za m2
Image things

Opole, opolskie

302 100 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,57 m2 | 8 piętro

 • cena: 302 100 zł
 • 4 607 za m2
Image things

Opole, opolskie

765 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 121,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 765 000 zł
 • 6 307 za m2