Zielona Góra, lubuskie

233 325 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 639/21 w dniu 13-10-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest ss położonego przy ul. Objazdowa 15/16, 65-752 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ..
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Objazdowej 15 w Zielonej Górze Lokal nie ma urządzonej urządzonej księgi wieczystej. .Lokal mieszkalny usytuowany jest na 6 kondygnacji (piąte piętro) w budynku wielorodzinnym położonym w Zielonej Górze przy ulicy Objazdowej 15.

Suma oszacowania wynosi 311 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 31 110,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ul. Pl Słowiański2, 65-069 Zielona Góra.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. II O/ZIELONA GÓRA 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Historyczne ceny

Image things

Zielona Góra, lubuskie

380 000 zł | Działka | 0.069 ha.

  • cena: 380 000 zł
Image things

Zielona Góra, lubuskie

982 000 zł | Działka | 0.1785 ha.

  • cena: 982 000 zł
Image things

Zielona Góra, lubuskie

1 658 000 zł | Działka | 0.3315 ha.

  • cena: 1 658 000 zł