Chojniak, warmińsko-mazurskie

50 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,39 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ełku

Adam Ciesielski

Kancelaria Komornicza, ul. Mickiewicza 14 lok. 2,  Ełk,   19-300 Ełk

tel. 87 6109040 / fax. 87 6109040

Sygnatura: Km 113/21OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 113/21 w dniu 27-10-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, sala 209, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest c   położonego przy  Chojniak 9/7,Chojniak,  19-300 Ełk, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Konopnickiej 4, Ełk, 19-300 Ełk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Chojniak 9/7 [gmina Ełk], opisanego w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 18/459 części stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 302/7 o pow. 0,0459 ha oraz części wspólne budynku i urządzeń w tym udziale - opisane w KW XXXX/XXXXXXXX/X, należących do Jana Nowaka.
Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c. oraz p.pokoju o powierzchni użytkowej 28,39m2.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ełku ul. Małeckich4, 19-300  Ełk. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank 78 1020 4724 0000 3002 0007 4336.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Adam Ciesielski


Image things

Rożyńsk, warmińsko-mazurskie

44 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 44 250 zł
  • 1 079 za m2
Image things

Miłki, warmińsko-mazurskie

82 584 zł | Działka | 3.0386 ha.

  • cena: 82 584 zł
Image things

Biskupiec Kolonia, warmińsko-mazurskie

404 000 zł | Działka | 0.7033 ha.

  • cena: 404 000 zł