Deszczno, lubuskie

435 900 zł | Dom | 155,11 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 435 900 zł
 • Miasto: Deszczno
 • Powierzchnia: 155,11 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 2 810 zł
 • Ulica: Lubuska 107
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 58 120 zł
 • Numer oferty: 301043X705042709
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim

Paweł Żurawski

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszka Walczaka 20A,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 782 21 16 / fax. 95 782 21 17

Sygnatura: Km 1474/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski Kancelaria Komornicza nr IX w Gorzowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1474/21 w dniu: 20.10.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  ul. Lubuska 107, 66-446 Deszczno, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Chopina 52 bl. 15, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Deszczno przy ul. Lubuskiej 107, w obrębie 0012 Deszczno, gmina Deszczno, stanowiąca dwie działki:
- działka gruntu nr 267 o pow. 0,0189 ha (189 m kw), zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym, obecnie o funkcji gospodarczo-garażowej, o powierzchni zabudowy wynoszącej 77 m kw i powierzchni użytkowej 64,50 m kw.
- działkę gruntu nr 268 o pow. 0,0570 ha (570 m kw), zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem i niepodpiwniczonym. Obiekt w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkową wynoszącą 155,11 m kw i pow. zabudowy wynoszącą 133,00 m kw.
Przedmiotowe działki tworzą jedną, funkcjonalną i gospodarczą całość, objętą wspólnym ogrodzeniem, tworząc typową zabudowę siedliskową. Obie działki ogrodzone siatką oraz ogrodzeniem stanowiącym elementy prefabrykowane betonowe. Od strony drogi dojazdowej wmontowana jest metalowa furtka wejściowa oraz brama wjazdowa, automatycznie przesuwana. Teren obu działek w całości zagospodarowany, urządzony ogród obsadzony roślinnością ozdobną - dobrze utrzymany. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w samym centrum miejscowości Deszczno, w otoczeniu typowej wiejskiej i niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą oznaczoną nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Do działki doprowadzone są następujące media: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Ponadto w ulicy Lubuskiej przebiega sieć gazowa i teletechniczna.
Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.


Suma oszacowania wynosi 581 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 900,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 58 120,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  27.10.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Paweł Żurawski


Image things

Deszczno, lubuskie

83 450 zł | Działka | 0.0898 ha.

 • cena: 83 450 zł
Image things

Deszczno, lubuskie

21 300 zł | Działka | 0.0162 ha.

 • cena: 21 300 zł
Image things

Deszczno, lubuskie

69 200 zł | Działka | 0.0661 ha.

 • cena: 69 200 zł