Krasnystaw, lubelskie

969 065 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 969 065 zł
 • Miasto: Krasnystaw
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 969 065 zł
 • Ulica: Stanislawa Augusta Poniatowskiego 31
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 129 209 zł
 • Numer oferty: 301030X705012263
 • Termin wpłaty wadium: 03-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

Sygnatura: KM 428/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Radziewski Krzysztof, RADZIEWSKA TERESA, położonej przy Poniatowskiego 4c, 22-300 Krasnystaw, dla której SĄD REJONOWY KRASNYSTAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działek 1001/1, 1001/2 o łącznej pow. 0,0252 ha częściowo zabudowanych budynkiem biurowo-usługowym, 42,95 % budynku w cześci nadziemniej oraz 75 % podpiwniczenia zostało posadowione na w/w działkach pozostała część budynku posadowiona jest na działkach sąsiednich, dla których urządzona jest odrębna księga wieczysta , brak decyzji w sprawie zezwolenia na użytkowanie budynku

Suma oszacowania wynosi 1 292 086,71 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 969 065,03 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 129 208,67 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Komornik Sądowy

Joanna Sawicka-Iwaniuk


Image things

Krasnystaw, lubelskie

52 298 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 52 298 zł
Image things

Krasnystaw, lubelskie

41 040 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,01 m2 | 4 piętro

 • cena: 41 040 zł
 • 1 709 za m2