Mrągowo, warmińsko-mazurskie

130 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 21,15 m2 | Parter

- 2 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 130 000 zł
 • Miasto: Mrągowo
 • Powierzchnia: 21,15 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 6 147 zł
 • Ulica: Królewiecka 7
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 000 zł
 • Numer oferty: 300795X704461893
 • Termin wpłaty wadium: 03-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Królewieckiej 7 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku przy ul. Królewieckiej 7 w Mrągowie, składającego się z pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 21,15 m2 wraz z udziałem wynoszącym 86/1000 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o powierzchni użytkowej 3,54 m2.
prawo własności udziału wynoszącego 86/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 178/29 o powierzchni 154 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, w którym znajduje się 8 lokali.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem A40MUS, tj. tereny zabudowy śródmiejskiej.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT.Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej, tj. kwotę 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Historyczne ceny

Image things

Mrągowo, warmińsko-mazurskie

250 200 zł | Mieszkanie | 110,61 m2

 • cena: 250 200 zł
 • 2 262 za m2