Prudnik, opolskie

56 000 zł | Mieszkanie | 54,53 m2

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 56 000 zł
 • Miasto: Prudnik
 • Powierzchnia: 54,53 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 027 zł
 • Ulica: Klasztorna 16
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 600 zł
 • Numer oferty: 300772X704408027
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Prudnika ogłasza, że w dniu 18 października 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących
własność Gminy Prudnik.


Lokal mieszkalny nr 2
usytuowany w budynku
położonym w Prudniku przy
ul. Klasztornej 16,

Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w terminie do dnia 11 października 2023 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty
wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy
w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie
(jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Historyczne ceny

Image things

Prudnik, opolskie

172 500 zł | Lokal Użytkowy | 56,75 m2

 • cena: 172 500 zł
 • 3 040 za m2
Image things

Prudnik, opolskie

3 010 000 zł | Działka | 4.0784 ha.

 • cena: 3 010 000 zł