Białystok, Bema

324 200 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,85 m2 | Parter

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 324 200 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 58,85 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 5 509 zł
 • Ulica: Mikołaja Kopernika 19
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 32 500 zł
 • Numer oferty: 300581X703960705
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości:

1. Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny.
1.1 Położenie i opis: lokal mieszkalny nr 22, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Mikołaja Kopernika 19 w Białymstoku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz 3 przedpokoi o pow. użytkowej 58,85 m2 (4 izby), położony na parterze budynku, zbywany wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 148/4, o pow. 0,3184 ha, w obrębie 8 – Bema (Kw. Nr XXXX/XXXXXXXX/X) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
1.2 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania – działka zagospodarowana zabudową mieszkaniową wielorodzinną, uzbrojenie w sieci pełne.
1.3 Obciążenia nieruchomości – brak.
1.4 Termin przetargu – 11 października 2023 r. (środa), godz. 900, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
1.5 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 32.500,00 zł – do dnia 5 października
2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
1.6 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – nie mniej niż 3.250,00 zł.
1.7 Terminy okazania lokalu – 2 października 2023 r. w godz. 900 – 930 oraz 4 października 2023 r. w godz. 1300 – 1330.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Bema

315 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,02 m2 | Parter

 • cena: 315 300 zł
 • 6 566 za m2
Image things

Białystok, podlaskie

950 000 zł | Działka | 0.1784 ha.

 • cena: 950 000 zł
Image things

Białystok, podlaskie

1 500 000 zł | Działka | 0.0663 ha.

 • cena: 1 500 000 zł