Iłowo, warmińsko-mazurskie

73 800 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Działdowie

Radosław Zaborowski

Kancelaria Komornicza, W. Jagiełły 23B,  Działdowo,   13-200 Działdowo

tel. 236975188 / fax. 236975188

Sygnatura: Km 896/21OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Radosław Zaborowski na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 896/21 w dniu 10-10-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie z siedzibą przy Władysława Jagiełły 31, 13-200 Działdowo, sala nr 3, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest x/span>   położonego przy  Jagiellońska 1/8, 13-240 Iłowo-Osada, dla którego Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Jagiełły 31, Działdowo, 13-200 Działdowo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Licytacja obejmuje lokal mieszkalny oznaczony numerem 8, przy ul. Jagiellońskiej 1 w miejscowości Iłowo-Osada wraz z udziałem wynoszącym 798/6405 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni użytkowej 19,30 m.kw., wraz z pomieszczeniem przynależnym - gospodarczym o powierzchni użytkowej 5,90 m.kw. Lokal mieszkalny składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki + wc oraz przedpokoju o powierzchni 54,60 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 110 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 070,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Działdowie ul. Władysława Jagiełły31, 13-200  Działdowo. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 26 2030 0045 1110 0000 0196 8640.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Radosław Zaborowski


Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

76 300 zł | Działka | 0.109 ha.

  • cena: 76 300 zł
Image things

Koszajny, warmińsko-mazurskie

24 267 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 87,75 m2 | Parter

  • cena: 24 267 zł
  • 277 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

146 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,10 m2 | Parter

  • cena: 146 667 zł
  • 3 658 za m2