Ostrów, lubelskie

18 448 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 18 448 zł
 • Miasto: Ostrów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 18 448 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 760 zł
 • Numer oferty: 300306X703316655
 • Termin wpłaty wadium: 28-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY DOROHUSK
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 05.10. 2023 roku na zbycie
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy
Dorohusk w miejscowości Ostrów

Termin przetargu
Przetarg odbędzie się 05.10. 2023 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Dorohusk, Dorohusk-Osada, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 2760,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych, zero groszy), przelewem na rachunek
bankowy BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2023 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty
wadium uważa się datę wpłaty na rachunek Gminy Dorohusk.

Image things

Osuchy, lubelskie

3 225 zł | Działka | 0.1 ha.

 • cena: 3 225 zł
Image things

Pasmugi, lubelskie

4 575 zł | Działka | 0.3 ha.

 • cena: 4 575 zł
Image things

Hrubieszów, lubelskie

828 600 zł | Działka | 1.0217 ha.

 • cena: 828 600 zł