Dębowa Łęka, lubuskie

545 250 zł | Dom | 293,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, sala 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: x położonej przy Dębowa Łęka 85, 67-400 Wschowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana, położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 243 i 244/1 o łącznej powierzchni 0,0900 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej wraz z częścią handlowo-usługową oraz budynkiem garażu. Budynek mieszkalny wraz z częścią handlowo-usługową - jest dwukondygnacyjny, w półzwartej zabudowie, jedną ścianą przylega do budynku sąsiedniego, budynek nie jest podpiwniczony. Budynek posiada powierzchnię użytkową 293,43m2 (w tym parter: 202,29m2, poddasze: 91,14m2). Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną – oświetleniowa i wtykową, wodociągowa – miejska, kanalizacyjna – szambo. Instalacja centralnego ogrzewania na parterze zamontowany kominek z płaszczem wodnym, na poddaszu zamontowany kominek z turbiną na powietrze, grzejniki konwekcyjne aluminiowe. Do budynku są dwa wejścia od frontu – do części mieszkalnej i do części niemieszkalnej. Obydwie części budynku mieszkalne i usługowa są ze sobą skomunikowane. Budynek garażu - niemieszkalny o funkcji garażu i budynku gospodarczego, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W garażu zamontowane trzy bramy garażowe stalowe, uchylne. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 32,70m2. Pomiędzy budynkiem garażu a budynkiem mieszkalno-usługowym znajduje się wykusz na drewno o powierzchni użytkowej 9,37m2. Za budynkiem garażowo gospodarczym znajduje się wiata konstrukcji stalowej i żelbetowej – kojec, o powierzchni 12,25m2.

Suma oszacowania wynosi 727 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 545 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 72 700,00 zł. w gotówce albo na konto komornika Bank BNP Paribas BP SA 54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (data uznania rachunku bankowego komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Przewóz, lubuskie

124 650 zł | Działka | 0.2493 ha.

  • cena: 124 650 zł
Image things

Żagań, lubuskie

1 400 000 zł | Działka | 0.498 ha.

  • cena: 1 400 000 zł
Image things

Zielona Góra, lubuskie

104 840 zł | Lokal Użytkowy | 49,10 m2

  • cena: 104 840 zł
  • 2 135 za m2