Kiełpin, Nowe Miasto

34 733 zł | Mieszkanie | 37,90 m2 | Parter

- 89 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 34 733 zł
 • Miasto: Kiełpin
 • Powierzchnia: 37,90 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 916 zł
 • Ulica: 28A
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 5 210 zł
 • Numer oferty: 300165X702986433
 • Termin wpłaty wadium: 05-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze

Norbert Piskorz

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11,  Zielona Góra,   65-034 Zielona Góra

tel. 683246195 / fax. 683246195

Sygnatura: Km 393/20OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 393/20 w dniu 06-10-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest Rx/span>   położonego przy  28A/3,Kiełpin,  65-001 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Pl.Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa pod adresem Zielona Góra-Kiełpin 28a/3; położona w dzielnicy Zielona Góra- Nowe Miasto. Lokal położony na parterze bud. mieszkalnego, dwukondygnacyjnego (nr KW gruntowa budynku: 54066/9).
Udział właściciela w częściach wspólnych budynku wynosi: 78/1000.
Budynek w którym znajduje się lokal wpisany jest do rejestru zabytków
Lokal nr 3 składa się z 1 pokoju, łazienki, kuchni. Powierzchnia: 37,9m.kw.
Podłogi: płytki gresowe. Lokal wyposażony w instalacje wodnokanalizacyjną i elektryczną. Woda pobierana z ujęcia własnego budynku. Ogrzewanie własne, kominek znajduje się w pokoju.

Suma oszacowania wynosi 52 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 733,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 210,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze ul. Pl Słowiański2, 65-069  Zielona Góra. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. II O/ZIELONA GÓRA 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Norbert Piskorz


Historyczne ceny

Image things

Kiełpin, wielkopolskie

8 700 zł | Działka | 0.26 ha.

 • cena: 8 700 zł