Rejów, lubuskie

102 800 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 102 800 zł
 • Miasto: Rejów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 102 800 zł
 • Ulica: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 420 zł
 • Numer oferty: 300151X702953645
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Michał Rychlik

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax.

Sygnatura: Km 75/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Michał Rychlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Rejów 3, 67-124 Nowe Miasteczko, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 154 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/NOWA SÓL 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Rychlik


Image things

Drezdenko, lubuskie

160 000 zł | Działka | 0.15 ha.

 • cena: 160 000 zł
Image things

Gubin, lubuskie

1 238 000 zł | Działka | 0.2838 ha.

 • cena: 1 238 000 zł
Image things

Leszno Górne, lubuskie

6 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,39 m2 | Parter

 • cena: 6 750 zł
 • 114 za m2