Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gołdap, warmińsko-mazurskie

394 500 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 650/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: s, położonej przy Warszawska 13A, 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położona w Gołdapi przy ul. Warszawskiej 13A, na działce o nr geodezyjnym 1249/26, o powierzchni 0,2209ha, stanowiąca własność Jarosława Pietrołaj (na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 31.07.2019r. sygn. akt I C 176/19 utrzymanego w mocy Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17.02.2021r. sygn. akt I ACa 154/20), dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X .

Inne szczegóły istotne dla nieruchomości:

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość nie jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap (Uchwała nr IX/63/2015 z dnia 03.07.2015r.,) teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość leży w podstrefie miejskiej I B - podstrefa uzdrowiska o zdecydowanie odmiennym charakterze związanym z dominującymi funkcjami usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest jako tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności;

- nieruchomość położona w Gołdapi, przy ul. Warszawskiej 13A, województwo warmińsko-mazurskie,
- nieruchomość położona w południowo wschodniej części miasta,
-w sąsiedztwie znajduje się stacja paliw płynnych, działki niezabudowane; w dalszym otoczeniu obwodnica miasta Gołdap (droga krajowa nr 65),

Działka 1249/26
- powierzchnia 0,2209ha,
- położona po północnej stronie ulicy Warszawskiej,
- posiada dostęp do drogi publicznej poprzez granicę południowo-zachodnią, która przylega do ulicy Warszawskiej (dz. 1237/7),
- działka ma kształt nieregularny,
- ukształtowanie terenu prawie płaskie,
- uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, telefon,
- w północnej części działki znajdują się fragmenty instalacji gazowej,
- pod względem geologicznym powierzchnię działki stanowią piaski i żwiry lodowcowe,
- zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działkę nr 1249/26 zajmują w całości inne tereny mieszkaniowe - Bi,
- w centralnej części działki znajduje się mieszkalny budynek jednorodzinny,
- w północno wschodniej części działki znajduje się wiata o charakterze tymczasowym- nie ujawniona w ewidencji,
- fragment południowej granicy działki biegnie wzdłuż ścian budynku znajdującego się na sąsiedniej działce nr 1249/27,
- nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków.

Budynek mieszkalny
- jednorodzinny, niepodpiwniczony, z użytkowym poddaszem,
- położony w centralnej części działki,
- wg danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków, wybudowany w 2003r.,
- powierzchnia zabudowy: 177m2,
- murowany, otynkowany, ocieplony,
- dach o konstrukcji drewnianej, dwupołaciowy, pokryty blachodachówką, a na niewielkiej części od strony wschodniej dachówką ceramiczną,
- stolarka okienna PCV,
- przed wejściem do budynku zadaszenie,
- w budynku znajdują się dwie kuchnie, dwa korytarze, pięć pokoi, dwie łazienki i kotłownia,
- powierzchnia podłóg pomieszczeń w budynku pomierzona w świetle wyprawionych ścian wynosi 196m2,
- ściany w pomieszczeniach otynkowane, pomalowane, w łazience i w części w kuchni wyłożone płytkami ceramicznymi,
- w łazienkach, kuchniach, korytarzach i części pokoi na podłodze terakota, w części pomieszczeń podłoga przykryta wykładziną podłogową,
- stolarka drzwiowa z materiałów drewnopochodnych,
- w jednej łazience prysznic i umywalka, w drugiej wanna, umywalka, wc,
- w kuchniach kuchenki gazowe,
- w kotłowni piec na paliwo stałe oraz bojler,
- schody na poddasze drewniane,
- na poddaszu znajduje się jeden duży pokój,
- podłogi i ściany drewniane,
- od strony południowo- wschodniej znajduje się taras o konstrukcji murowanej,
- budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

Budynek garażowy
- budynek garażowy o konstrukcji lekkiej,
- konstrukcja stalowa, pokryta ocynkowaną blachą falistą,
- powierzchnia: 58m2.

Suma oszacowania wynosi 526 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 394 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 52 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
03.10.2023 09:00 - 09:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Jankowski


Image things

Gołdap, warmińsko-mazurskie

73 500 zł | Działka | 0.11 ha.

  • cena: 73 500 zł
Image things

Gołdap, warmińsko-mazurskie

193 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 94,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 193 500 zł
  • 2 054 za m2