Bielsk Podlaski, podlaskie

232 790 zł | Mieszkanie | 62,22 m2

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku Podlaskim

Patryk Capała

Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 15,  Bielsk Podlaski,   17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 730 4787 / fax. 

Sygnatura: Km 1947/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1947/22 w dniu 28-09-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest s   położonego przy  Mickiewicza 54A/13, 17-100 Bielsk Podlaski, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Układ funkcjonalny lokalu o powierzchni użytkowej 62,22 m2: cztery pokoje, kuchnia, wc, łazienka i przedpokój. Lokal posiada piwnicę na prawie użytkowania, lokal jest wyposażony w balkon.

Suma oszacowania wynosi 310 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 789,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 31 038,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja7, 17-100  Bielsk Podlaski. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 07 1020 1332 0000 1402 0032 2107.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Patryk Capała


Historyczne ceny

Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

92 000 zł | Działka | 0.0662 ha.

  • cena: 92 000 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

1 550 000 zł | Działka | 1.4312 ha.

  • cena: 1 550 000 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

100 000 zł | Działka | 0.0704 ha.

  • cena: 100 000 zł