Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Orla, podlaskie

26 250 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 26 250 zł
 • Miasto: Orla
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 26 250 zł
 • Ulica: Poswietna 94
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 2 967 zł
 • Numer oferty: 299204X700735771
 • Termin wpłaty wadium: 19-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2373/22, w dniu 20-09-2023 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej Orla, obrębie ewidencyjnym Orla oznaczonej numerami działek:

- 622 o powierzchni 0,6700 ha, użytki to grunty orne klasy III i IV (RIIIa - 0,34 ha, RIIIb - 0,23 ha oraz RIVa - 0,10 ha). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i terenach upraw polowych. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy, stodoła i szopa drewniana.
Suma oszacowania wynosi 29.666,67 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 22.250,00 zł. Rękojmia 2.966,67 zł

- 642 o powierzchni 0,5400 ha, użytki to grunty orne klasy III (RIIIb - 0,52 ha, RV - 0,02 ha). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach upraw polowych. Suma oszacowania wynosi 5.333,33 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4.000,00 zł. Rękojmia 533,33 zł.

dla których Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, przysługującego dłużnikowi: x.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 391/23). 
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA  07 10201332 0000 1402 0032 2107
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Nabycie nieruchomości następuje na zasadach określonych ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o koształtowaniu ustroju rolnego. Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłaczeniem czynności  cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Image things

Podozierany, podlaskie

24 500 zł | Działka | 0.09 ha.

 • cena: 24 500 zł
Image things

Nowe Motule, podlaskie

8 775 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 8 775 zł
Image things

Skalimowo, podlaskie

58 349 zł | Działka | 2.65 ha.

 • cena: 58 349 zł