Szudziałowo, Podlaskie

Dom | 47 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
8 maja 2019 r. o godz. 8:30
w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę pod adresem ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka w sali nr III, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości stanowiących:
*działka ozn. nr 20 o powierzchni 0,23 ha (Br-RIVb - 0,04 ha, RIVb - 0,19 ha) zabudowana: budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym, chlewem, stodołą, budynkiem gospodarczo- garażowym, budynkiem gospodarczo-inwentarskim (dożywotnia służebność). Działka posiada dostęp do sieci elektro-energetycznej i wodociągowej. Połączenie działki z ciągami komunikacji dobre, dojazd drogami o nawierzchni asfaltowej i betonowej. Stan techniczny budynków średni,
suma oszacowania wynosi 70 500,00 zł, cena wywołania wynosi 47 000,00 zł.
*działka ozn. nr 3 o powierzchni 0,25 ha (LsV - 0,25 ha),
suma oszacowania wynosi 5 243,00 zł, cena wywołania wynosi 3 495,00 zł.
Położonej: 16-113 Szudziałowo, Trzcianno Nowe 3 A,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW BI1S/00029158/5].
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59 1020 1332 0000 1102 0037 3407.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sokółce akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: ICo 702/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Image things

Białystok , Mickiewicza

19 241 zł | 15,75 m2

  • cena: 19 241 zł
  • 1 222 za m2
Image things

Białystok , Przydworcowe

219 558 zł | 2 pokoje | 64,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 219 558 zł
  • 3 393 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

161 700 zł | Kawalerka | 40,62 m2 | Parter

  • cena: 161 700 zł
  • 3 981 za m2