Prałkowce, podkarpackie

41 000 zł | Dom | 81,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, sala 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 5057/2 o pow. 0,0095 ha i działkę nr 5080 o pow. 0,1300 ha, (zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 81,00 m2 oraz trzema budynkami składowymi) oraz działkę nr 5127 o pow. 0,0100 ha i działkę nr 5128 o pow.0,0100 ha

należącej do dłużnika: s


położonej:Prałkowce 37-741 Krasiczyn


dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 61 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 150,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O. w Przemyślu 35 1500 1634 1216 3004 7972 0000.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Maćkówka, podkarpackie

48 120 zł | Działka | 0.1604 ha.

  • cena: 48 120 zł
Image things

Zabratówka, podkarpackie

109 500 zł | Działka | 2.02 ha.

  • cena: 109 500 zł
Image things

Gorzyce, podkarpackie

6 621 zł | Działka | 0.33 ha.

  • cena: 6 621 zł