Lelkowo, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 62 250 zł | 139,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Sówki 7, 14-521 Lelkowo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00002788/1.
Opis nieruchomości:
Siedlisko rolne zlokalizowane na działce 14/2 o pow. 0,25ha w miejscowości Sówki, 14-521 Lelkowo Obręb 0009. Dla wsi Sówki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII(86)2000 Rady Gminy Lelkowo z dnia 18 września 2000 r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelkowo, powyższa nieruchomość znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolnym. Działka Nr 14/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz trzema budynkami gospodarczymi. Powierzchnia działki to 0,2500 ha. Kształt działki nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego. Teren działki - płaski. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodę i kanalizę. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce Nr 35, droga asfaltowa. Rodzaje użytków: B - PsIII - 0,2500 ha, Budynek mieszkalny posadowiony na działce - murowany w technologii tradycyjnej. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu - dachówka. Budynek posadowiony jest na fundamentach kamienno-ceglanych, ściany murowane z cegły. Brak izolacji przeciw wilgociowych poziomych oraz pionowych. Stropy drewniane, belkowe. Wszystkie okna w budynku są stare, drewniane, w znacznym stopniu zużyte. Budynek ogrzewany z pieca własnego (kaflowego). Posadzki betonowe częściowo wyłożone dechami w znacznym stopniu zużytymi, częściowo panelami i terakotą, w korytarzu posadzka betonowa wyłożona terakotą. W pokojach ściany malowane farbą emulsyjną. W budynku znajdują się: instalacja elektryczna, c.o., wodno-kanalizacyjna. W jednym z pokoi podłoga zerwana, wymagany natychmiastowy remont. Stan techniczny oraz standard wykończenia budynku określono jako zadowalający. Stopień zużycia technicznego powyżej 50%. Łączna powierzchnia użytkowa budynku - 139,40 m2 Trzy budynki o funkcji gospodarczej. Pierwszy o powierzchni użytkowej 99,00 m2 (część o konstrukcji drewnianej), drugi o powierzchni użytkowej 93,00 m2 (część o konstrukcji murowanej), trzeci o powierzchni użytkowej 99,00 m2 (część o konstrukcji drewnianej). Budynki posiadają fundamenty murowane. Ściany zewnętrzne - murowane a dla budynków konstrukcji drewnianej - ściany zewnętrzne drewniane. Dach dwuspadowy. Stolarka drzwiowa - drewniana, w znacznym stopniu zużyta. Budynki o konstrukcji drewnianej nie posiadają posadzek, ściany drewniane z dużymi brakami oraz uszkodzeniami, wymagające remontu lub analizy dokonania ich wyburzenia.

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Odz. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Karpiński

Image things

Ełk , Warmińsko-Mazurskie

93 450 zł | 115,74 m2

  • cena: 93 450 zł
  • 807 za m2
Image things

Ełk , Warmińsko-Mazurskie

107 160 zł | 28,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 107 160 zł
  • 3 800 za m2
Image things

Markusy , Warmińsko-Mazurskie

187 400 zł | 280,00 m2

  • cena: 187 400 zł
  • 669 za m2