Słupsk, Pomorskie

Mieszkanie | 143 215 zł | 3 pokoje | 85,39 m2 | 2 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupsku


Katarzyna Brożek


Kancelaria Komornicza, Filmowa 2, Słupsk, 76-200 Słupsk


tel. 59 841 48 39 / fax. 59 842 0010


Sygnatura: Km 507/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Brożek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy szarych szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Nowowiejska 1/30, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00077903/9.


Suma oszacowania wynosi 190 953,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 214,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 095,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ S.A 92203000451110000002533350.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupsku mieszczącym się pod adresem: szarych szeregów 13, Słupsk, 76-200 Słupsk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Katarzyna BrożekImage things

Słupsk , Pomorskie

35 000 zł | 22,43 m2 | Parter

  • cena: 35 000 zł
  • 1 560 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

150 363 zł | 2 pokoje | 49,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 150 363 zł
  • 3 038 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

88 500 zł | Kawalerka | 43,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 88 500 zł
  • 2 058 za m2