Świdwin, Zachodniopomorskie

Obiekt | 20 680 zł | 38,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Koszalinie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości nierolnej zabudowanej, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy miejska Świdwin powiat świdwiński, pochodzącej ze zlikwidowanego PGR Świdwin.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 13.03.2019 r. nr KOS.WKUR.SZŚW.4240.W.28.2019.JJ, w skład której wchodzą:
grunty położone w obrębie 009 Świdwin, dla których jest prowadzona księga wieczysta KW - KO2B/00016785/3 i oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr: 212/47 o powierzchni 0,0079 ha wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki nr 212/46 o powierzchni 0,0103 ha, okręg podatkowy III.
Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0,0182 ha, w tym użytki rolne: 0,0000 ha.
W skład nieruchomości wchodzą:
- tereny mieszkaniowe: 0,0079 ha, (w tym kl: B-0,0079 ha)
- drogi: 0,0103 ha, (w tym kl: dr-0,0103 ha)
Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana w zabudowie zwartej, położona w części śródmiejskiej przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Armii Krajowej. Wjazd na teren nieruchomości od ul. Cmentarnej. Zabudowę stanowi budynek murowany, dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Budynek o funkcji mieszkalno-gospodarczej o nr inwen. 110/000079. Parter to część gospodarcza składa się z
kotłowni i pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 38,71 m2, piętro to część mieszkalna składająca się z jednego pokoju, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 38,71 m2. Wejście do mieszkania na piętrze jest przez klatkę schodową sąsiedniego budynku położonego na działce 212/45. Służebność przejścia przez klatkę schodową jest ujawniona w dziale III księgi wieczystej o nr KO2B/20304/9. Dojazd do nieruchomości zabudowanej położonej na działce 212/47 jest z drogi gruntowej o nr 212/46 w której udział 1/4 jest przedmiotem sprzedaży razem z nieruchomością zabudowaną. Burmistrz Miasta Świdwin w zaświadczeniu znak nr PB.6727.2.20.2019 r z dnia 07.03.2019r. informuje , że
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru V obręb 008 i 009 miasta Świdwina zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/250/05 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lipca 2005 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2005 r Nr 73, poz.1550, działki nr 212/46, 212/47 obręb geodezyjny 009 w Świdwinie oznaczona symbolem 95U -stanowi
teren zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 680,00 zł, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych)
Minimalne postąpienie: 300,00 zł
(słownie: trzysta 00/100 złotych)
Wadium wynosi: 4 130,00 zł
(słownie: cztery tysiące sto trzydzieści 00/100 złotych)
Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie jest wymagane uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 14:45 w siedzibie SZ KOWR w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 36, 78-300 Świdwin

Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

955 800 zł | 823,73 m2

  • cena: 955 800 zł
  • 1 160 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

121 500 zł | 4 pokoje | 73,10 m2

  • cena: 121 500 zł
  • 1 662 za m2
Image things

Świdwin , Zachodniopomorskie

62 000 zł | Kawalerka | 26,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 62 000 zł
  • 2 331 za m2