Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Trzcianka, wielkopolskie

147 900 zł | Działka | 7.1268 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 147 900 zł
 • Miasto: Trzcianka
 • Powierzchnia: 7.1268 ha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Liczba działek: 5
 • Numery działek: 300207_4.0001.2230/1, 300207_4.0001.2240, 300207_4.0001.3138/5, 300207_4.0001.3138/7, 300207_4.0001.3146,
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 19 720 zł
 • Numer oferty: 296589X694611441
 • Termin wpłaty wadium: 27-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 września 2023r o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej należącej do dłużników : c zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, stanowiącej działki gruntowe nr 2230/1, 2240, 3138/4, 3138/5, 3138/7, 3146 o łącznym obszarze 7,1268ha jako grunty rolne, położona w obrębie ewidencyjnym Trzcianka, zapisana w księdze wieczystej Kw Nr XXXX/XXXXXXXX/XWydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Trzciance.
Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej drogę gruntową. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka oznaczona jest jako tereny łąk oraz fragment projektowanej obwodnicy.


Suma oszacowania wynosi 197 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 147 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 720,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika : BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 do dnia 27 września 2023r do godz. 15:30.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzciance przy ul. Staszica 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Trzcianka, mazowieckie

51 709 zł | Działka | 1.59 ha.

 • cena: 51 709 zł
Image things

Trzcianka, mazowieckie

36 333 zł | Działka | 1.1172 ha.

 • cena: 36 333 zł
Image things

Trzcianka, mazowieckie

36 333 zł | Działka | 1.1172 ha.

 • cena: 36 333 zł