Mierzęcice, śląskie

Garaż | 9 100 zł | 31,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie
ul. Montelupich 3 31-155 Kraków
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Mierzęcicach będących w zasobie nieruchomości AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach 580/114, 580/116, 580/123, 580/120, 580/110, 580/96, 580/92, 580/88, 580/84, 580/82, 580/80, 580/79, 580/85, 580/70, 580/66, 580/65, 580/64, 580/63, 580/59, 580/57, 580/41, 580/42, 580/44, 580/50, 580/179, 580/167, 580/138, 580/142, 580/173, 580/165, 580/157, 580/132, 580/136, 580/140, 580/144, 580/148, 580/160, 580/168, 580/172, 580/184, obr. 0004, Nowa Wieś położone są w miejscowości Mierzęcice woj. śląskie, powiat będziński, gmina Mierzęcice. Wyżej wymienione działki zabudowane budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej mają zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez działki o numerach ewidencyjnych 580/55 o pow. 0,5199 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, 580/40 o pow. 0,0545 ha, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, 580/126 o pow. 0,0811 ha, objętej księgą wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X lub 580/127 o pow. 0,1848 ha objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, które będą przedmiotem zbycia w odpowiednich udziałach w prawie własności nieruchomości. Działki te są utwardzone częściowo asfaltem, a w części przy podjazdach do garaży nawierzchnią betonową. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie dawnego osiedla wojskowego w Mierzęcicach w dwóch zwartych kompleksach zabudowanych murowanymi, jednokondygnacyjnymi budynkami garażowymi w zabudowie szeregowej wzniesionymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Każdy z garaży posadowiony jest na odrębnej działce ewidencyjnej, która ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez udział w drodze dojazdowej. W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się sieć elektroenergetyczna oraz wodociąg. Garaże nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej. Budynki w stanie technicznym wymagającym remontu. Na garaż nr 53 (pozycja przetargowa nr 14) zawarta jest umowa najmu na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.


Nowa Wieś dz. 580/114
pow 31m2Wznowienie punktów granicznych nieruchomości gruntowych może odbyć się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Agencja nie przedkłada świadectw.charakterystyki energetycznej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pelnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, sp. cywilne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w PLN, w wysokości podanej w ogłoszeniu na rachunek bankowy nr 19 1130 1150 0012 1243 8520.0008 Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.
r
:
Termin wpłaty wadium uplywa w dniu 13.05.2019 r.
O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Ogłoszenie nr 17/Mierzęcice" z określeniem pozycji przetargovvej: W tytule wpłaty należy wskazać nazwę osoby prawnej lub fizycznej biorącej udział w przetargu.

Image things

Woźniki, śląskie

90 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 90 000 za m2
Image things

Katowice, śląskie

3 700 000 zł | 1 716,67 m2

  • cena: 3 700 000 zł
  • 2 155 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

65 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,10 m2 | Parter

  • cena: 65 000 zł
  • 1 272 za m2