Świnoujście, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 189 953 zł | 79,17 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu


Jolanta Cybułka


Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście


tel. 91 3212124 w godz. 10-13 / fax. 91 3212124


Sygnatura: Km 434/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 100, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kochanowskiego 2/4, 72-600 Świnoujście, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1W/00026002/7.
Opis nieruchomości:
Prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 o powierzchni 63,87 m2 znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Kochanowskiego nr 2, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 7917/45949 części nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00016010/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta SZ1W/00026002/7 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Do lokalu mieszkalnego nr 4 przynależy pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 15,30 m2. Budynek w którym znajduje się lokal jest budynkiem jedno - klatkowym, 1-piętrowym + częściowo użytkowe poddasze, kilkurodzinnym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w okresie przedwojennym, znajduje się w dobrym stanie technicznym.
Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na pierwszym piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Standard wykończenia lokalu określono jako bardzo dobry.


Suma oszacowania wynosi 253 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 952,50 . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jolanta Cybułka  • cena: 176 175 zł
  • 2 926 za m2