Krzyżowa, Dolnośląskie

Dom | 421 461 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żywcu


Agata Różycka


Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec


tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65


Sygnatura: KM 1294/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 53, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kasztanowa 7, 34-335 Krzyżowa, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00100684/7,BB1Z/00087083/6,BB1Z/00062673/8.
Opis nieruchomości:
w tym nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi oraz zabudowaniami gospodarczymi


Suma oszacowania wynosi 632 191,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 421 460,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 219,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Bielsko Biała 12102013900000680201137462.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Agata RóżyckaImage things

Świętoszów , Dolnośląskie

41 000 zł | 2 pokoje | 47,49 m2 | 1 piętro

  • cena: 41 000 zł
  • 863 za m2
Image things

Wałbrzych , Nowe Miasto

37 500 zł | Kawalerka | 33,23 m2 | Parter

  • cena: 37 500 zł
  • 1 128 za m2
Image things

Wałbrzych , Nowe Miasto

105 333 zł | 3 pokoje | 97,48 m2 | Parter

  • cena: 105 333 zł
  • 1 081 za m2