Sławno, Zachodniopomorskie

Obiekt | 320 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 320 000 zł
 • Miasto: Sławno
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 320 000 zł
 • Ulica: Koszalińska 64a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 32 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29587X69292757
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO
OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Działki oznaczone geodezyjnie Nr 93/16 i 93/27 (obr. ooo3) o łącznej pow. 1718 m2położone w Sławnie przy ul. Koszalińskiej 64a, dla których urządzonajest księga wieczysta KW Nr KO1E/00014374/1, zabudowane budynkami niemieszkalnymi o pow. zabudowy 884 m2 i 138 m2.Przeznaczenie nieruchomości – niemieszkalne.

Cenę wywoławczą stanowi kwota 320.000,00 zł
Wadium w wysokości 32.000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 09.05.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu14.05.2019 r.o godzinie 1300
w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Termin poprzedniego przetargu: 26.02.2019 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

106 050 zł | 3 pokoje | 51,50 m2

 • cena: 106 050 zł
 • 2 059 za m2
Image things

Kołbacz , Zachodniopomorskie

90 793 zł | 3 pokoje | 46,97 m2

 • cena: 90 793 zł
 • 1 933 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

83 000 zł | 2 pokoje | 33,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 83 000 zł
 • 2 508 za m2