Sławno, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 86 000 zł | 2 pokoje | 57,63 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 86 000 zł
 • Miasto: Sławno
 • Powierzchnia: 57,63 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 1 492 zł
 • Ulica: Chrobrego 12
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 600 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29586X69290415
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO
OGŁASZAUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Lokal mieszkalny Nr 3położony w Sławnie przy ul. Bolesława Chrobrego 12 opow. 57,63 m2składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienkiwraz z udziałem 98/600 w częściach wspólnych w tym w działce Nr 447obr. ooo2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW KO1E/00003406/5.
Cenę wywoławczą stanowi kwota 86.000,00 zł
Wadium w wysokości 8.600,00 zł
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 09.05.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2019 r. o godzinie 1330
w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej
w podanym przez sprzedawcę terminie.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl
Lokal można oglądać po uprzednim zgłoszeniu się w pok. Nr 40 Urzędu Miejskiego w Sławnie ul. M.C. Skłodowskiej 9 lub telefonicznie pod numerem
(59) 810 00 33.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Image things

Sławno , Zachodniopomorskie

197 333 zł | 1,00 m2

 • cena: 197 333 zł
 • 197 333 za m2
Image things

Sławno , Zachodniopomorskie

198 150 zł | 1,00 m2

 • cena: 198 150 zł
 • 198 150 za m2
Image things

Sławno , Zachodniopomorskie

67 353 zł | 2 pokoje | 37,83 m2 | 4 piętro

 • cena: 67 353 zł
 • 1 780 za m2