Osuchy, lubelskie

60 000 zł | Działka | 1.677 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Osuchy
 • Powierzchnia: 1.677 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 060204_2.0004.2453,
 • Cena za m2: 4 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 8 000 zł
 • Numer oferty: 295843X692864309
 • Termin wpłaty wadium: 03-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 1566/18 w dniu 04-10-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj , odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest x położonej przy , 23-412 Łukowa, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 29, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu nr 2453 o powierzchni 1,6770 ha położona jest w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Łukowa, w północno – wschodniej części obrębu. Działka jest położona bezpośrednio za terenami zabudowanymi i stanowi grunt orny.

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Biłgoraju ul. Kościuszki29, 23-400 Biłgoraj.

Image things

Osuchy, lubelskie

18 375 zł | Działka | 0.4978 ha.

 • cena: 18 375 zł
Image things

Osuchy, lubelskie

2 663 zł | Działka | 0.2641 ha.

 • cena: 2 663 zł
Image things

Osuchy, lubelskie

17 250 zł | Działka | 0.4689 ha.

 • cena: 17 250 zł