Krzywin, Zachodniopomorskie

Obiekt | 75 000 zł | 193,51 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Krzywin, przy ul. Królewieckiej 49, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 399/1 o powierzchni 0,2000 ha, wraz z prawem własności dwóch budynków: wolnostojący budynek usługowo – mieszkalny i budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej 260,41 m2. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr SZ1Y/00030321/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren działki płaski, kształt nieregularny, wydłużony. Działka ogrodzona ogrodzeniem z siatki w ramach stalowych, z furtką od frontu budynku oraz bramą wjazdową i drugą furtką od strony wschodniej, zapewniające wjazd i dojście na teren posesji. Do działki doprowadzone są następujące media: woda, kanalizacja (szambo), energia elektryczna, odgromowa. W uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Widuchowa działka nr 399/1 obręb Krzywin położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem: – MNR – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług. Lokalizacja nieruchomości: w odległości 7 km do granicy niemieckiej, w pobliżu znajduje się Park Krajobrazowy Kraina Dolnej Odry oraz w odległości 1,5 km jezioro.

Image things

Krzywiń , Polesie

294 795 zł | 158,08 m2

  • cena: 294 795 zł
  • 1 865 za m2