Starogard Gdański, Pomorskie

Mieszkanie | 35 000 zł | 16,93 m2

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kopernika 32f wraz z pomieszczeniem strychowym, zlokalizowanych na III piętrze budynku (poddasze użytkowe), znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 65/1, obręb 23, o powierzchni 1 265 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00035824/3:

Mieszkanie będzie można oglądać: 25 kwietnia br. i 8 maja br. w godzinach od 1400-1430
.
Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 1130. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 maja 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 1000 do 1500 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może
odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.

Image things

Starogard Gdański , Pomorskie

101 700 zł | 2 pokoje | 42,30 m2 | Parter

  • cena: 101 700 zł
  • 2 404 za m2