Starogard Gdański, Pomorskie

Mieszkanie | 190 000 zł | 3 pokoje | 121,02 m2 | 3 piętro

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 190 000 zł
 • Miasto: Starogard Gdański
 • Powierzchnia: 121,02 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 570 zł
 • Ulica: Wojska Polskiego 30
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29555X69217813
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-09 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 30, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działkach oznaczonych w ewidencji nieruchomości nr: 134, 135, 136, 137, 131/5 obręb 13, o łącznej powierzchni 1 179 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00014498/5:

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2: 121,02
Ilość pokoi/izb: 3 + 2 kuchnie

Cena wywoławcza w zł: 190 000,00
Wadium w zł: 19 000,00
Postąpienie minimalne w zł: 1 900,00

Mieszkanie będzie można oglądać: 24 kwietnia br. i 8 maja br w godzinach od 14:00-15:00.

Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 1100. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 maja 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 1000 do 1500 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.

Image things

Starogard Gdański , Pomorskie

101 700 zł | 2 pokoje | 42,30 m2 | Parter

 • cena: 101 700 zł
 • 2 404 za m2