Ulhówek, Lubelskie

Mieszkanie | 52 038 zł | 95,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 52 038 zł
 • Miasto: Ulhówek
 • Powierzchnia: 95,30 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 546 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 204 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29554X69215471
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-26 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY ULHÓWEK
Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018 poz.2204 z późn. . zm.) w związku $ 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1490 z póz. zm ) ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości :
Ulhówek Osada
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ZA1T/0005481715
Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 112 o powierzchni użytkowej 95,30m2 wraz z przynależnymi piwnicami / lokal po byłym Urzędzie Pocztowym/
Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia 2019r godz. 9°, w Urzędzie Gminy Ulhówek pok. nr 21. Powyższe nieruchomości bez obciążeń Wysokość postąpienia nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w BS Lubycza Król. Odział Ulhówek Nr 12961710151500001320000058 lub w kasie Urzędu Gminy Ulhówek do dnia 26 kwietnia 2019r. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy sprzedaży , wadium przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się odwołanie przetargu z ważnych powodów Szczegółowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ulhówek tel. 84 6616004 wew.31. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Urzędu Gminy Ulhówek, BIP Gminy Ulhówek i na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Image things

Lublin , Sławin

184 490 zł | Kawalerka | 45,36 m2 | Parter

 • cena: 184 490 zł
 • 4 067 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

 • cena: 121 579 zł
 • 3 664 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

462 000 zł | 211,14 m2

 • cena: 462 000 zł
 • 2 188 za m2