Końskie, Świętokrzyskie

Obiekt | 1 931 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
oferuje sprzedaż nieruchomości przemysłowej
położonej w Końskich (województwo świętokrzyskie) w trybie z wolnej ręki
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o powierzchni gruntu 1,5990 ha zabudowanego budynkami o funkcjach warsztatowo-magazynowo-garażowo-biurowych, składająca się z trzech działek tworzących całość użytkową: dz. nr 502/1 (KW nr KI1K/00019332/8), dz. nr 502/3 (KW nr KI1K/00024705/2) i dz. nr 502/5 (KW nr KI1K/00019333/5), położona w Końskich przy ul. Piłsudskiego 156A.
Cena sprzedaży: 1.931.000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy), co stanowi 55% wartości oszacowania.
Oferty można przesłać pocztą na adres:, ul. Piłsudskiego 156A, 26-200 Końskie lub złożyć osobiście, jak też pocztą e-mail na adres: [email protected]
Opis przedmiotu sprzedaży jest zamieszczony na stronie internetowej www.hydromel.com.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w Końskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz telefonicznie pod nr 41 372-88-34, 573-366-942 i 606-32-32-11 lub kierując zapytanie pocztą e-mail na adres: [email protected]
Przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu w kontakcie telefonicznym.

Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2