Wisełka, Zachodniopomorskie

Obiekt | 870 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY KAMIEŃSKIEGO O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NR 55/3, POŁOŻONEJ W OBR. WISEŁKA, GM. WOLIN, POWIAT KAMIEŃSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
STAROSTA KAMIEŃSKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 55/3 (KW nr SZ1K/00027413/8) o pow. 0,4511 ha, zabudowanej 3 budynkami murowanymi i 7 domkami kempingowymi w obr. Wisełka, gm. Wolin.
Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działka jest położona na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatków od towarów i usług. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami i hipotekami.
Cena wywoławcza nieruchomości - 870.000,00 zł brutto
Wadium w kwocie 87.000,00 zł - wpłata w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim: Bank Spółdzielczy w Wolinie, Filia w Kamieniu Pomorskim nr: 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090 w terminie do 13 czerwca 2019 r. (włącznie).
Minimalne postąpienie - 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej nr 8b (1 piętro).
Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie: www.powiatkamienski.pl, www.bip.powiatkamienski.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz urzędów gmin powiatu kamieńskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa (pok. 17B), ul. Wolińska 7b lub telefonicznie pod nr.: (91) 38 23929 w godzinach pracy urzędu.

Image things

Police , Zachodniopomorskie

96 300 zł | 2 pokoje | 43,71 m2 | 7 piętro

  • cena: 96 300 zł
  • 2 203 za m2
Image things

Węgorzyno , Zachodniopomorskie

101 550 zł | 62,45 m2

  • cena: 101 550 zł
  • 1 626 za m2
Image things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

95 000 zł | 2 pokoje | 37,85 m2 | 4 piętro

  • cena: 95 000 zł
  • 2 510 za m2