Braniewo, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 40 425 zł | Kawalerka | 64,90 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 2/1,Marcinkowo, 14-500 Braniewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00021465/0.
Opis nieruchomości:
opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 64,90 m2 składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz wiatrołapu z kotłownią. Lokal znajduje się na parterze budynku jednokondygnacyjnego. Stan techniczny lokalu mieszkalnego: średni, standard wykończenia: średni. Wykończenie lokalu: tynki wewnętrzne cementowo wapienne, ściany malowane, stolarka okienna PCV. Stolarko drzwiowa drewniana. W wiatrołapie znajduje się stary piec grzewczy. Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz prawo właśności gruntu na działce nr 298/6 w wysokości 285/1000 (KW gruntu: EL1B/00016091/9).

Suma oszacowania wynosi 53 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Odz. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Karpiński

Image things

Braniewo , Warmińsko-Mazurskie

580 000 zł | 839,00 m2

  • cena: 580 000 zł
  • 691 za m2