Jelenia Góra, Dolnośląskie

Mieszkanie | 97 125 zł | 2 pokoje | 56,77 m2

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze


Tomasz Rodacki


Kancelaria Komornicza, J.Grabowskiego 7, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra


tel. 756410790; 756440970 / fax. 756410790


Sygnatura: KM 2914/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 124, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kiepury 69, 58-500 M. Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00056306/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa położona w Jeleniej Górze, przy ul. Kiepury 69/1A wraz z udziałem w wysokości 296/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz we wspólnych częściach budynku. Lokal położony w przyziemiu budynku wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 56,77 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.


Suma oszacowania wynosi 129 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tomasz RodackiImage things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

386 250 zł | 118,70 m2

  • cena: 386 250 zł
  • 3 254 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

32 250 zł | Kawalerka | 19,64 m2 | 1 piętro

  • cena: 32 250 zł
  • 1 642 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

59 400 zł | 2 pokoje | 35,02 m2 | 3 piętro

  • cena: 59 400 zł
  • 1 696 za m2