Wejherowo, Pomorskie

Mieszkanie | 286 275 zł | 2 pokoje | 72,65 m2 | Parter

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie


Maciej Nogalski


Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo


tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499


Sygnatura: KM 1966/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Śmiechowska 2a/m2, 84-200 Wejherowo, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00105222/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego. Właściciel lokalu korzysta z ogródka przylegającego do lokalu. Lokal wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania miejskiego, alarmową. W pokoju z aneksem kuchennym na podłodze są panele, ściany są malowane. W aneksie kuchennym zamontowana jest stała zabudowa kuchenna na wymiar z wbudowanym sprzętem AGD. W przedpokoju i pomieszczeniu gospodarczym posadzki wyłożone są płytami gresu, ściany są malowane. W pokojach podłogi wyłożone są panelami, ściany są malowane. W jednym pokoju i w przedpokoju są zamontowane duże szafy wykonane na wymiar. W łazience posadzka wyłożona jest płytami gresu wielkoformatowego; ściany są obłożone w części gresem, w części pozostałej są malowane. Wyposażenie łazienki stanowią: wanna z zamontowanym parawanem, umywalka i sedes. W pokoju z aneksem kuchennym zanotowany jest biokominek. Okna w lokalu są pcv z roletami antywłamaniowymi. Drzwi wewnętrzne są płytowe. Elementy wykończeniowe bardzo dobrej jakości. Mając powyższe na uwadze przyjęto stan techniczny i standard mieszkania – bardzo dobry.
Lokal znajduje się w budynku wybudowanym w roku 2014. Dojazd do budynku od strony ulicy Śmiechowskiej za pośrednictwem działki nr 470. W księdze wieczystej KW nr GD1W/00092495/4 (gruntowej) w dziale I Sp. widnieje służebność - na czas nieoznaczony odpłatne prawo gruntowe przejazdu i przechodu na nieruchomości, objętej księgą wieczystą GD1W/00098952/8 - na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 305 obszaru 1.719 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00092495/4. W/w służebność obciąża działkę nr 470 – stanowiącą własność Gminy Miasta Wejherowa. Na terenie działki poza budynkiem teren zagospodarowany jest pod naziemne miejsca postojowe, zieleń. Mieszkanie usytuowane jest w cztero-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek w stanie bardzo dobrym. Sąsiedztwo budynku stanowią budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne. Budynek usytuowany jest na działce ewidencyjnej nr 305, obr.14, obszaru 1719 m2.


Suma oszacowania wynosi 381 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Maciej NogalskiImage things

Wejherowo , Pomorskie

62 250 zł | Kawalerka | 39,19 m2 | Parter

  • cena: 62 250 zł
  • 1 588 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

138 000 zł | 3 pokoje | 75,49 m2 | 1 piętro

  • cena: 138 000 zł
  • 1 828 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

312 750 zł | 196,64 m2

  • cena: 312 750 zł
  • 1 590 za m2