Sopot, Pomorskie

Mieszkanie | 280 350 zł | 3 pokoje | 53,35 m2 | 1 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sopocie


Aleksandra Treder


Kancelaria Komornicza, Al. Niepodległości 727, Sopot, 81-840 Sopot


tel. 585512108 / fax. 585512108


Sygnatura: Km 396/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sopocie z siedzibą przy 1 Maja 10, 81-967 Sopot , pokój 0.01, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ., położonego przy ul. Kraszewskiego Józefa 25/10, 81-815 Sopot, dla którego Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1S/00014474/8.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 51,06m2 położony na I piętrze budynku wielorodzinnego składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. wraz z udziałem w prawie własności przynależnego gruntu pod budynkiem oraz takim samym udziałem 355/10 000 w częściach wspólnych budynku. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o powierzchni 2,29m2


Suma oszacowania wynosi 373 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 350,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 38102018530000950200147538.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego      w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Aleksandra TrederImage things

Chojnice , Pomorskie

333 000 zł | 154,70 m2

  • cena: 333 000 zł
  • 2 153 za m2
Image things

Słajszewo , Pomorskie

181 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 181 000 zł
  • 181 000 za m2
Image things

Cedry Wielkie , Pomorskie

79 097 zł | 2 pokoje | 67,50 m2

  • cena: 79 097 zł
  • 1 172 za m2