Trzcianka, wielkopolskie

811 600 zł | Działka | 0.8116 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 811 600 zł
 • Miasto: Trzcianka
 • Powierzchnia: 0.8116 ha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: 100 zł
 • Ulica: Sikorskiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 162 320 zł
 • Numer oferty: 294648X690065619
 • Termin wpłaty wadium: 06-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYCH NA DZIEŃ
13 października 2023 r., od godz. 9.00
SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI


Działki nr 3020/4 i 3020/9, ark. mapy 39,
Położona w Trzciance
ul. Sikorskiego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S. A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741
1111 0000 4456 5295, najpóźniej do dnia 06.10.2023 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Przy
dokonywaniu wpłaty należy wyraźnie określić nr działki i położenie nieruchomości, której dotyczy wadium.

Image things

Trzcianka, wielkopolskie

113 340 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,23 m2

 • cena: 113 340 zł
 • 1 765 za m2